Recent Posts

ống thép đúc phi 42 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ống thép đúc phi 42  tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính:  Ống đúc phi 42, DN 32 Độ dầy:  ống đúc có độ dày 3.6mm – 9.7mm Chiều dài: ống đúc từ 6m – 12 …

Read More »

Ống thép đúc phi 48 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 48 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ống thép  ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính:  ống thép đúc phi 48, DN40 Độ dầy: ống thép đúc có độ dày 3.6mm – 9.7mm Chiều dài: ống …

Read More »

Ống thép đúc phi 60 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 60 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 60, DN 50 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 3.91mm – 11.07mm Chiều dài: Ống thép đúc …

Read More »