Recent Posts

Ống thép đúc phi 21 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 21 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Ống thép đúc phi 21 tiêu chuẩn ASTM A53,A106, API 5L Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính:  Ống đúc phi 21, DN 15 Độ dầy:  ống đúc có độ …

Read More »

Ống thép đúc phi 27 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 27 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Ống thép đúc phi 27 tiêu chuẩn ASTM A53,A106, API 5L Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính:  Ống đúc phi 27, DN 20 Độ dầy:  ống đúc có độ …

Read More »

Ống thép đúc phi 34 tiêu chuẩn ASTM A53,A106, API 5L

Ống thép đúc phi 34 tiêu chuẩn ASTM A53,A106, API 5L Thép ống đúc phi 34 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính:  Ống đúc phi 34, DN 25 Độ dầy:  ống đúc có độ dày …

Read More »