Breaking News

Ống thép đúc phi 21 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 21 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Ống thép đúc phi 21 tiêu chuẩn ASTM A53,A106, API 5L Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính:  Ống đúc phi 21, DN 15 Độ dầy:  ống đúc có độ dày 3.6mm – 9.7mm Chiều dài: ống đúc từ 6m ... Read More »

Ống thép đúc phi 27 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 27 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Ống thép đúc phi 27 tiêu chuẩn ASTM A53,A106, API 5L Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính:  Ống đúc phi 27, DN 20 Độ dầy:  ống đúc có độ dày 3.6mm – 9.7mm Chiều dài: ống đúc từ 6m ... Read More »

Ống thép đúc phi 34 tiêu chuẩn ASTM A53,A106, API 5L

Ống thép đúc phi 34 tiêu chuẩn ASTM A53,A106, API 5L Thép ống đúc phi 34 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính:  Ống đúc phi 34, DN 25 Độ dầy:  ống đúc có độ dày 3.6mm – 9.7mm Chiều dài: ống đúc từ 6m – ... Read More »

ống thép đúc phi 42 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

ống thép đúc phi 42  tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính:  Ống đúc phi 42, DN 32 Độ dầy:  ống đúc có độ dày 3.6mm – 9.7mm Chiều dài: ống đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, nga, hàn quốc, Châu ... Read More »

Ống thép đúc phi 48 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 48 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ống thép  ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính:  ống thép đúc phi 48, DN40 Độ dầy: ống thép đúc có độ dày 3.6mm – 9.7mm Chiều dài: ống thép ống đúc phi 48 từ 6m – 12 m ... Read More »

Ống thép đúc phi 60 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 60 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 60, DN 50 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 3.91mm – 11.07mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 76 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 76 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 76, DN 60 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 3.91mm – 11.07mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 90 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 90 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 90, DN 80 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4.78mm – 15.07mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »

Ống thép đúc phi 114 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 114 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 114, DN 100 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4mm – 14mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, Nhật, ... Read More »

Ống thép đúc phi 140 tiêu chuẩn ASTM A53/A106

Ống thép đúc phi 140 tiêu chuẩn ASTM A53/A106 Tiêu chuẩn: ASTM A106 Grade B, ASTM A53-Grade B, API 5L, GOST, JIS, DIN, GB/T, ANSI, EN Đường kính: Ống thép đúc phi 140, DN 60 Độ dầy: Ống thép đúc có độ dày 4.78mm – 11.07mm Chiều dài: Ống thép đúc từ 6m – 12 m Xuất sứ : Trung Quốc, ... Read More »